آرشیو ادبیات چپ
!نقدی بی‌رحمانه بر همه‌چیز
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ در محاصره؛ مجموعه شعر
محمود درویش - در محاصره؛ مجموعه شعر - تراب حق‌شناس٬ انتشارات اندیشه و پیکار
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

محمود درويش در شهرِ رام‌الله به‌سر می‌بُرد كه ارتش اسرائيل آن را در مُحاصره گرفته بود. شاعر اين مجموعه را در واكنش به تهاجم ارتشِ اسرائيل به سرزمين‌هایِ خودمُختارِ فلسطين نوشته است؛ شعرهايی بالبداهه كه هر قطعه‌اش لحظه‌ای، صحنه‌ای يا انديشه‌ای گُريزپا را ثبت می‌كند.

Posted on Jul 19th (1:35pm), 1 week ago
‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ کارل مارکس
آلن و. وود - کارل مارکس (Karl Marx) - شهناز مسمّی‌پرست٬ انتشارات ققنوس
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

باز هم مارکس؟ ولی شاید از چشم‌اندازی متفاوت. آیا نظریه‌ی اجتماعی مارکس جهان واقعی را به‌دقت شرح می‌دهد؟ تا چه اندازه تغییرات گسترده‌ی اجتماعی را می‌توان با ماتریالیسم تاریخی مارکس تبیین کرد؟ تا چه اندازه کاپیتال در بازتولید واقعیت انظمامی سرمایه‌داری موفق است؟ کتاب حاظر درصدد آن نیست که به این مسائل منافشه‌انگیز پاسخ دهد. هدف محدود این کتاب بررسی آرای مارکس از منظری فلسفی و جلوگیری از بدفهمی‌های عمومی نظرات اوست. از آن‌جا که مارکس نظام فلسفی‌اش را به‌روشنی شرح نداده است٬ آلن وود دست به بازسازی فلسفه‌ی منسجمی برمبنای آثار او زده است. در واقع او سعی کرده است که فلسفه‌ی مضمر در آثار مارکس را کشف کند. بحث‌های آلن وود تمام به مارکس مربوط می‌شود٬ نه مارکسیسم.

Posted on Jul 18th (2:02pm), 1 week ago
‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ایده‌های شعری
مراد فرهادپور - ایده‌های شعری (Poetical Ideas)
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

تمایل و پافشاری شماری از دوستان و خوانندگان دیگر نوشته‌های و ترجمه‌های من باعث شد تا٬ به‌رغم بسیاری از بدگمانی‌ها و تردیدها و بدگمانی‌ها و تردیدها٬ شعرهایی که قرار بود چند سال پیش به‌صورت کتاب به چاپ رسند٬ در قالب این فایل اینترنتی منتشر کنم و آن‌ها را در دست‌رس همگان قرار دهم. این فایل تقریبا همه‌ی شعرهایی را که فرار بود در آن کتاب منتشر شوند٬ دربردارد؛ به‌علاوه گزیده‌ای از متون که جز “شعرهای انگلیسی” نام دیگری نمی‌توان بر ان نهاد.

Posted on Jul 13th (1:47pm), 2 weeks ago
‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ نظریه‌ی شناخت
م.ک. فورت - نظریه‌ی شناخت (The Theory of Knowledge) - فرهاد نعمانی و منوچهر سناجیان٬ انتشارات امیرکبیر
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

نظریه‌ی شناخت در سه بخش است و چهارده فصل دارد. در فصل اول پس از بیان نظریه‌های غیرعلمی و کهنه در باب رابطه‌ی ذهن و جسم و بازگویی پندارهایی که آن دو را از هم متمایز می‌شمارند٬ چنین آمده است: “ماده‌گرایی جدید که با نتیجه‌گیری‌های بررسی‌های علمی در شکل‌های زندگی آلی و نیز با مفهوم تکامل مجهز است٬ قادر به ارائه‌ی جوابی قاطع به پنداشت انگارگرانه‌ی ذهن می‌باشد. ذهن محصولی از رشد و توسعه‌ی تکاملی حیات است… ذهن منتزع از جسم وجود ندارد.” در فصل دوم ذهن به‌عنوان محصول و بازتابی از ماده٬ مختصری از نتیجه‌گیری‌های عمده‌ای که علم راجع‌به روابط بین ماده و ذهن بدان رسیده است و تمام بررسی‌های علمی آن را تایید کرده‌اند٬ بازگو شده است. در فصل سوم از کار اجتماعی و تفکر اجتماعی٬ سخن می‌رود٬ زیرا “شالوده‌”ی فعالیت اجتماعی انسان کار است. در جریان کار است که انسان پیش از همه ادراکات خویش را گسترش می‌دهد و مغز خود را برای فکر کردن به‌کار می‌گیرد…” در فصل چهارم٬ از اندیشه٬ زبان و منطق گفت‌و‌گو می‌شود و سخن گفتن وسیله‌ی ارتباط اجتماعی انسان توصیف می‌شود. در فصل ششم از تشکیل و تکامل ایدئولوژی٬ بازتاب ایدئولوژیک واقعیت٬ نقد ایدئولوژی‌ها٬ حقیقت و پندار در ایدئولوژی‌های٬ ایدئولوژی علمی و ایدئولوژی پنداری بحث می‌رود. در فصل‌های ۷٬ ۸٬ ۹ نخست به بررسی تکامل پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک می‌پردازد٬ سپس تکامل انگارهای علمی را می‌کاود. در فصل دهم از حقیقت مطلق و جزئی٬ حقیقت و خطا٬ نسبت حقیقت٬ حقیقت نسبی و مطلق٬ علیت٬ زمان و مکان و پیش‌رفت حقیقت٬ سخن گفته شده است. در فصل یازدهم در باب شناخت چنین آمده است: شناخت ما جمع پنداشت‌ها٬ نظرات و گزاره‌هایی است که٬ تا جایی که امکان دارد٬ به‌عنوان بازتاب‌های صحیح واقعیت عینی آزمون گشته‌اند و پای گرفته‌اند.” در فصل‌های بعدی از رشد شناخت٬ ضرورت آزادی و تحقق آزادی بحث شده است.

Posted on Jul 10th (2:29pm), 3 weeks ago
‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت
رومن روسدولسکی - سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت (The Making of Marx’s ‘Capital’) - سیمین موحد٬ نشر قطره
 
پی‌دی‌اف و آنلاین:
جلد ۱: این‌جا و این‌جا
جلد ۲: این‌جا و این‌جا
 

متولد ۱۸۹۸ در شهر لمبرگ یا لویف منطقه‌ی گالیسیا در اتریش-مجارستان. مرگ در سال ۱۹۶۷ در شهر دیترویت آمریکا. محقق و مبارز. در جوانی عضو محفل سوسیالیستی اوکراین موسوم به «محاف دراحومانف» به همراه رومن تویانسکی ویراستار نشریه‌ی کلیچی در سال ۱۹۱۷؛ و بنیان‌گذار سازمان «سوسیال دموکراسی انقابی بین‌المللی» در پراک در رشته‌ی حقوق تحصیل کرد. در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۱؛ نماینده‌ی سازمان مهاجران در سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۲۶ گزارش‌گر «موسسه‌ی مارکس-انگلس» مسکو در وین بود. روسدولسکی در سال ۱۹۳۴ به لویف مهاجرت کرد و مشغول به کار شد. روسدولسکی در مبارزه‌ی لئون تروتسکی علیه انحطاط استالینیستی حزب کمونیست اتحاد شوروی و بین‌الملل کمونیست٬ جانب او را گرفت. در سال ۱۹۲۴ توسط گشتاپو دست‌گیر شد٬ از اردوگاه کار اجباریجان سالم به‌در برد و در سال ۱۹۴۷ به ایالات متحده‌ی آمریکا مهاجرت کرد٬ سپس به‌عنوان یک محقق مستقل به‌کار پرداخت؛ وی کتاب‌هایی بسار حول تاریخ اجتماعی اتریش و آثار مارکس منتشر کرد که سرمایه‌ی مارکس چگونه شکل گرفت؟٬ در سال ۱۹۶۹ از مهم‌ترین آن‌هاست.

Posted on Jul 8th (1:39pm), 3 weeks ago
‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ هنر و زندگی اجتماعی

گئورگی پلخانف - هنر و زندگی اجتماعی (Art and Social Life) - منوچهر هزارخانی٬ انتشارات آگاه
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

Posted on Jul 5th (2:14pm), 3 weeks ago
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مانیفست پس از ۱۵۰ سال
لئو پانیچ٬ کالین لیز - مانیفست پس از ۱۵۰ سال (The Communist Manifesto Now: Socialist Register 1998) - حسن مرتضوی٬ نشر آگه
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

بخش اعظم مقالات این مجموعه از سال‌نامه‌ی Socialist Register 1998 انتخاب شده است. دو مقاله از دانیل سینگر و میشل لووی از مجله‌ی مانتلی ریویو برگزیده شده است.

Posted on Jul 4th (2:12pm), 3 weeks ago

رادیوفنگ - خشاب | شماره‌ی ۱

 انقلابی علیه پیشرفت 

در اولین بخش از ستون «کتابخوان» به روخوانی یکی از فصل‌های کتاب «درباره‌ی تغییر جهان» نوشته‌ی «میشل لووی» و ترجمه‌ی «حسن مرتضوی» پرداخته‌ایم. در این بخش از کتاب، میشل لووی به سراغ نقد ایده‌‌ی «پیشرفت» رفته و به واسطه‌ی آن به توضیح آرای «والتر بنیامین» می‌پردازد.

0 listens (download link)

Posted on Jul 3rd (10:46pm), 4 weeks ago

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ کتاب مرتضی کیوان
مرتضی کیوان - کتاب مرتضی کیوان - شاهرخ مسکوب٬ نشر کتاب نادر
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

Posted on Jun 29th (12:07am), 1 month ago
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مارکس در دوران پساکمونیست
استفان سالیوان - مارکس در دوران پساکمونیست (Marx for a Post-Communist Era: On Poverty, Corruption and Banality) - شیوا رویگردان٬ گام نو
 
پی‌دی‌اف و آنلاین: این‌جا و این‌جا

هدف این کتاب بررسی نقش و مناسب‌های مارکس در جهان پساکمونیست است. یکی از اهدف اولیه‌ی من در انجام این پروژه٬ بررسی سه مانع عمده‌ای بوده است که بر سر راه آزادی قرار دارند: فقر٬ فساد و ابتذال. این موانع نه‌تنها شامل پیامدهای اقتصادی٬ سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی مبتنی بر نفع و آزند٬ بلکه می‌توانند ما را به درک جامع‌تری از پروژه‌ی مارکسی برسانند.

Posted on Jun 19th (10:29am), 1 month ago
/ before